Condiţii de garanţie

Garanţia pentru produsele care nu sunt însoţite de un certificat de garanţie emis de producător/importator se soluţionează la sediul Art Media One S.R.L. prezentat în pagina de contact de către Art Media One S.R.L., prin repararea, înlocuirea sau stornarea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluţionării garanţiei revine în responsabilitatea Cumpărătorului, expedierea se va face prin acelaşi serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea. Soluţionarea garanţiei se face în maxim 30 zile calendaristice.

Condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu O.G. 21/1992.

La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (serial number sau ambalaj), împreună cu accesoriile aferente şi copiile de pe factura fiscală şi certificatul de garanţie. În cazul în care produsele ajung neînsoţite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluţiona garanţia.

Nu fac obiectul garanţiei produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanţie deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiţii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variaţii mari de temperatură şi presiune, şocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiţii de umiditate, praf, noxe sau sub acţiunea substanţelor chimice etc.), setări şi instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanţe în interiorul echipamentelor, intervenţia mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcţionarii echipamentelor, virusări, rescrieri greşite de BIOS etc. Precum şi produsele la a căror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale. Instalarea sau punerea în funcţiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanţiei. Programele şi informaţiile salvate pe medii de stocare pot fi şterse în timpul operaţiunilor de service. Recomandăm realizarea de back-up periodic.

Garanţia pentru produsele însoţite de un certificat de garanţie emis de producător/importator se soluţionează în centrele menţionate şi în condiţiile specificate în acest document. Pentru acordarea garanţiei este necesar să păstraţi certificatul de garanţie în original.

Conform H.G. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), consumatorii au obligaţia să nu elimine DEEE că deşeuri municipale nesortate şi să colecteze selectiv aceste DEEE. Simbolul care indică faptul ca echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barata cu două linii în formă de X.

Departamentul tehnic S.C. Art Media One S.R.L. poate fi contactat în scris sau telefonic la adresele şi numerele de telefon prezentate în pagina de contact.

Termenul de garanţie este din momentul livrării produselor, conform datei menţionate în factura fiscală.

În cazul în care solicitarea de acordare a garanţiei este nejustificată (produs funcţional), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse şi eventuale costuri de diagnosticare (stabilite de unitatea de service).

Operaţiunile de service efectuate în perioada de garanţie vor fi menţionate pe documente separate. Aceste documente devin partea integrantă din Certificatul de Garanţie. Perioada de garanţie se prelungeşte cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operaţiunilor vor fi declarate abandonate şi predate centrelor de colectare.

Credit note (stornare produse)

Produsele care nu pot fi reparate sau înlocuite cu alte produse cu performanţe similare vor fi stornate. Contul clientului va fi creditat (încărcat) cu valoarea facturii de storno. Comenzile care folosesc parţial său integral sume provenite din operaţiuni de creditare vor fi livrate la sediu doar în baza prezentării unui act de identitate valid (facturi persoană fizică) sau a unei împuterniciri (facturi persoană juridică).

Lipsa certificatului de garanţie al produsului trebuie semnalata în maxim 48 ore de la recepţia mărfii pe adresa [email protected] Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.