Politica de confidenţialitate

S.C. ART MEDIA ONE S.R.L. („Boomin”) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 34714.

Pentru a putea procesa comenzile avem nevoie de nume, adresa de facturare şi un număr de telefon valid. Utilizăm aceste informaţii pentru a procesa comanda şi a vă putea contacta dacă este necesar. În cazul în care doriţi să vă creaţi un cont pe site-ul boomin.ro este necesară furnizarea unei adrese de mail valide.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, boomin.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. boomin.ro nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

boomin.ro nu solicită utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulga unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe boomin.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe boomin.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, boomin.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

boomin.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul boomin.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

De asemenea, boomin.ro va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relaţii de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată, semnată şi înaintata către sediul Art Media One S.R.L la adresa: Păcurari nr.54, Iaşi, România.